กาแฟและชา หมาและแมว

โตมร ศุขปรีชา

230 THB

 

Categories: ,

Description

กาแฟและชา หมาและแมว
โตมร ศุขปรีชา

ไทย

2565
จัดทำโดย BROWN BOOKS
พิมพ์โดย โรงพิมพ์ ภาพพิมพ์
กรุงเทพฯ, ไทย

19 x 12.5 ซม, 204 หน้า, ขาว/ดำ, ออฟเซต, ไสกาว, ปกอ่อน

หนังสือเล่มนี้รวมความเรียง บทความ และงานสารคดี ในยุคแรกของการทำงานของ โตมร ศุขปรีชา โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ ส่วนแรกเป็นการรวบรวมความเรียงและบทความสั้น เล่าถึงการสังเกตรายละเอียดต่างๆ ในชีวิตของผู้คน ส่วนที่สองคือการรวบรวมงานสารคดี ทั้งสารคดีที่เกี่ยวกับความคิด การเดินทาง และสังคม ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2543 และนำมาตีพิมพ์ซ้ำอีกครั้งหลังขาดตลาดไปนานกว่า 20 ปี