ขัดขืนร่วม: ข้อเขียนว่าด้วยศิลปะและการเมืองในยุคแห่งการหยิบฉวยสุดขีด

อารีแอน คุปเฟอร์แมน สุทธวงษ์, ลาร่า ฟาน เมเทอเรน, บาร์ท วิซซิงค์ และสินา วิทยวิโรจน์

80 THB

 

Categories: ,

Description

ขัดขืนร่วม: ข้อเขียนว่าด้วยศิลปะและการเมืองในยุคแห่งการหยิบฉวยสุดขีด
อารีแอน คุปเฟอร์แมน สุทธวงษ์, ลาร่า ฟาน เมเทอเรน, บาร์ท วิซซิงค์ และสินา วิทยวิโรจน์ (บรรณาธิการ)

ไทย

2564
จัดทำโดย อินอัพโพรพริเอต บุ้ค คลับ (inappropriate BOOK CLUB)
กรุงเทพฯ, ไทย

ออกแบบโดย อัญชลี อนันตวัฒน์
21.1 x 13.3 ซม, 176 หน้า, สี, ออฟเซต, ไสกาว, ปกอ่อน

หนังสือ “ขัดขืนร่วม: ข้อเขียนว่าด้วยศิลปะและการเมืองในยุคแห่งการหยิบฉวยสุดขีด” ได้รวบรวมข้อเขียนจำนวน 8 ชิ้นจากนักปฏิบัติการจากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านทฤษฎีการเมือง สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาพยนตร์และการแสดง ที่เผยแพร่ออกมาในช่วงเวลาแตกต่างกัน งานเขียนแต่ละชิ้นอยู่ทั้งในท่าทีของบทวิพากษ์ บ้างแลกเปลี่ยนข้อเสนอ บ้างเป็นคำแถลงการณ์ โดยมีเนื้อหาชวนให้คิดพิจารณาถึงศิลปะและเครือข่ายความสัมพันธ์ของตัวมันที่เชื่อมโยงกับเรื่องอำนาจทางการเมืองและเงินทุน จุดยืนของการเป็นพื้นที่ ‘สาธารณะ’ รวมถึงทิศทางการทำงานและความรับผิดชอบต่อสังคม

ตัวอย่างสถานการณ์หรือกิจกรรมที่พูดถึงในงานเขียนคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายแห่งทั่วโลก ที่ได้ทำการสลับขั้วเปลี่ยนหัวเป็นหางโดยใช้ศิลปะเป็นอาวุธในการต่อต้านความไม่ชอบธรรมในสังคมรวมถึงตั้งคำถามกลับมาถึงศักยภาพของศิลปะเอง ไม่ว่าจะด้วยกลยุทธ์สานสร้างความสามัคคีของกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ หรือจุดประกายให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้วยกัน อนึ่ง แม้งานเขียนทั้ง 8 ชิ้นจะกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่อื่น แต่มันไม่ได้เป็นการกล่าวเกินจริงเลยที่จะบอกว่ามันเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีในการนำมาปรับใช้เพื่อสร้างพลังในการ ‘ขัดขืนร่วม’ เพื่อต่อต้านกำแพงอำนาจที่บีบอัดพวกเราอยู่ในทุกวันนี้

อินอัพโพรพริเอต บุ้ค คลับ (inappropriate BOOK CLUB) เป็นชมรมอ่านหนังสือด้านศิลปะและการเมือง มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2564 โดยผู้พูดรับเชิญที่จะเข้ามาสนทนาจะเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ อินอัพโพรพริเอต บุ้ค คลับ เป็นส่วนหนึ่งใน ทอล์ค-ทอล์ค-วิลเลียน (Talk-Talk-Villan) ศาลาศิลปะของเทศกาลบางกอกไบเอนเนียล (Bangkok Biennial) ประจำปี 2564