จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

ซาร่าห์ อาห์เหม็ด (เขียน), เฌอทะเล สุวรรณพานิช และ อลิษา ลิ้มไพบูลย์ (แปล)

445 THB

 

Description

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

ซาร่าห์ อาห์เหม็ด (เขียน), เฌอทะเล สุวรรณพานิช และ อลิษา ลิ้มไพบูลย์ (แปล)

ภาษาไทย

2564
จัดทำโดย สำนักพิมพ์ ซอย
พิมพ์โดย โรงพิมพ์ ภาพพิมพ์

กรุงเทพฯ, ไทย

ออกแบบโดย ธีธัช ธัญกิจจานุกิจ

15.5 x 22 ซม, 503 หน้า, ขาว/ดำ, ออฟเซ็ต, เย็บกี่ไสกาว, ปกอ่อน

“หัวใจของข้อเสนอของอาเหม็ดในหนังสือเล่มนี้ก็คือ มายาคติของความสุขจำเป็นต้องถูกตั้งคำถาม และผู้ที่ไม่มีความสุขควรมีสิทธิยืนยันความไม่สุขตราบเท่าที่เงื่อนไขแวดล้อมยังไม่เอื้อให้เขามีความสุขได้ ในทางกลับกัน ผู้ที่มีความสุขในแบบฉบับบที่คนอื่นไม่เห็นพ้องด้วย ก็มีสิทธิที่จะยืนยันความสสุขของตนเองโดยไม่ต้องแบกรับความทุกข์ของคนอื่นที่เป็นผลมาจากความปราถนาความสุขที่แตกต่างกัน ข้อเรียกร้องที่เหมือนจะง่ายแต่กลับกลายเป็นยากนี้สะท้อนให้เห็นพลังของอารมณ์ความรู้สึกที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่อง ‘ภายใน’ ตัวบุคคลที่อยู่เหนือเหตุผล แต่กลับทำงานอย่างขยันขันแข็งร่วมกับชุดคุณค่าและอุดมการณ์ทางสังคมที่ถูกผลิตซ้ำอยู่ทุกวี่วัน”— ส่วนหนึ่งจากบทสนทนาเปิด “สุขเดียวที่ปราถนา” โดย สุธิดา วิมุตติโกศล 

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด (The Promise of Happiness) เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์หนังสือแปล ‘Damned Be Patriarchy | พอกันที ปิ(ด)ตาธิปไตย’ ที่สำนักพิมพ์ซอยตั้งใจเผยแพร่สู่สังคมไทย เราอยากชวนผู้อ่านมาทำความรู้จักกับหลากสุ้มเสียงแปร่งปร่า หยิบยื่นมุมมองจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ผัสสารมณ์ เรือนร่างของอัตลักษณ์ ตลอดจนชุดวัฒนธรรมที่มุ่งคัดง้างกับเรื่องเล่ากระแสหลัก เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการสอดส่องและวิพากษ์โครงสร้างอำนาจในสังคม ด้วยหวังทำลายความรุนแรงทางองค์ความรู้ที่กระทำชำเราสัมปชัญญะและความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่เมื่อเชื่อวัน