นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น: คู่มือกลุ่มขบถต่อต้านการสูญพันธุ์

Extinction Rebellion (เขียน), เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, สรวิสิฐ โตท่าโรง (แปล)

Description

นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น: คู่มือกลุ่มขบถต่อต้านการสูญพันธุ์
Extinction Rebellion (เขียน), เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, สรวิสิฐ โตท่าโรง (แปล)

ภาษาไทย

2564
จัดทำโดย สำนักพิมพ์ สำนักนิสิตสามย่าน
กรุงเทพฯ, ไทย

12.6 x 18.5 ซม, 136 หน้า, ขาว/ดำ, ออฟเซ็ต, เย็บกี่ไสกาว, ปกอ่อน

หาก 30 ปีก่อน เราเลือกที่จะฟังนักวิทยาศาสตร์ และมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงวิถีสังคมมนุษย์ตั้งแต่การประชุมสุดยอด Earth Summit ที่กรุงรีโอ ประเทศบราซิลในปี ค.ศ. 1992 โดยให้ข้อเท็จจริงนำนโยบาย เราอาจจะสูญเสียอวัยวะไม่กี่ส่วนและคุมโรคร้ายที่กำลังจะตามมาได้ แม้ทุกวันนี้ภัยปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ และมีที่ท่าจะก้าวกระโดดในลักษณะยกขั้นขึ้นไปสู่สภาวะแปรปรวนและอันตรายอีกระดับที่เราหวนกลับไม่ได้ง่ายๆ (เรียกว่า threshold) ซึ่งถ้าเราไม่ทำตอนนี้ เราจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว