บัณฑิตกับนักบุญ: THE DOCTOR AND THE SAINT

อรุณธตี รอย (เขียน), รวิวาร รวิวารสกุล และชวาร์ เกษมสุข (แปล)

285 THB

 

Out of stock

Category:

Description

บัณฑิตกับนักบุญ: The Doctor and the Saint
อรุณธตี รอย (เขียน), รวิวาร รวิวารสกุล และชวาร์ เกษมสุข (แปล)

ภาษาไทย

2564
จัดทำโดย สำนักพิมพ์ พารากราฟ
กรุงเทพฯ, ไทย

14.3 x 11 ซม, 248 หน้า, ขาว/ดำ, ออฟเซ็ต, เย็บกี่ไสกาว, ปกอ่อน

เดิมที หนังสือ บัณฑิตกับนักบุญ’ (The DOCTOR and the SAINT) เป็นข้อเขียนที่ใช้เป็นบทนำของหนังสือ Annihilation of Caste (การล้มล้างระบบวรรณะ) ซึ่งเป็นงานเขียนเมื่อปี ค.ศ. 1936 ซึ่งในบทดังกล่าว อรุณธตี รอย (ARUNDHATI ROY) ผ่านการค้นคว้าและวิจัย เพื่อนำมาบอกเล่า และทั้งหมดผ่านการอ้างอิงมาจากงานเขียนของเอ็มเบคการ์และคาธีเองเป็นหลัก

ทั้งสองต่างเป็นที่รักและบูชาประหนึ่งเทพเจ้าโดยเหล่าผู้ติดตาม ประชาชนเหล่านั้นไม่อยากฟังเรื่องราวของอีกฝ่าย แม้ว่าทั้งคน จะมีสิ่งที่เชื่อมโยงกัน อัมเบดการ์คือศัตรูที่น่าเกรงขามที่สุดของคานธี เขาท้าทายมหาตมาไม่ใช่แค่ในทางการเมืองหรือสติปัญญา ทว่าทางศีลธรรมด้วย ส่วนการตัดเรื่องของอัมเบดการ์ออกจากเรื่องราวของคานธีอย่างที่เราเติบโตมานั้นก็น่าหัวร่อ เช่นเดียวกัน การเขียนถึงอัมเบดการ์โดยละเลยไม่กล่าวถึงคานธีก็ถือว่าก่อความเสียหาย เพราะคานธีครอบงำโลกของอัมเบดการ์ไว้อย่างมหาศาลและในวิถีที่ไม่น่าชื่นชม

การปะทะของพวกเขาเริ่มก่อรูปชัดเจนขึ้น ณ ใจกลางของขบวนการกู้ชาติอินเดีย สิ่งที่บุคคลทั้งสองพูดและทำยังคงส่งอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อการเมืองร่วมสมัย ตัวหนังสือ บัณฑิตกับนักบุญ’ มองระบบวรรณะของอินเดียผ่านแท่งปรึซึมแห่งปัจจุบันเช่นเดียวกับอดีต ในการสืบค้นบริบทเพื่อทำความเข้าใจจุดยืนของคานธีต่อการอภิปรายเรื่องวรรณะกับอัมเบดการ์นั้น อรุณธตี รอย (ARUNDHATI ROY) ได้ไล่เรียงย้อนหลังไปถึง การตื่นขึ้นทางการเมือง ของคานธี และกลายมาเป็นวัตถุดิบแห่งตำนานและเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับตัวเขาในปัจจุบัน