ประเทศเล็กที่สมบูรณ์

ประทีป สุธาทองไทย

350 THB

 

Out of stock

Category:

Description

ประเทศเล็กที่สมบูรณ์
ประทีป สุธาทองไทย

ภาษาไทย

2562
จัดทำโดย มูลนิธิ 100 ต้นสน (100 ต้นสน แกลเลอรี่)
พิมพ์โดย โรงพิมพ์ ภาพพิมพ์
กรุงเทพฯ, ไทย

18 x 12 ซม, 151 หน้า, สี, ออฟเซต, ไสกาว, ปกอ่อน

ออกแบบโดย วิรดา บรรเจิดรุ่งขจร

หนังสือรวมบทความของนิทรรศการ ประเทศเล็กที่สมบูรณ์ โดย ประทีป สุธาทองไทย จัดแสดงที่ 100 ต้นสน แกลเลอรี่ ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 –  5 พฤษภาคม 2562 ภายในเล่มประกอบไปด้วยบทความและเรื่องเล่าดังนี้

1. ‘ประเทศเล็กที่สมบูรณ์ : ใต้เงาสีแดง’ โดย ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
2. ‘จากนาข้าวสู่ดาวแดง : เรื่องราวการต่อสู้ด้วยอาวุธของชาวอีสานที่ไม่ถูกเล่า สู่สมรภูมิใหม่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน’ โดย ฟาเบียน ตระมูน
3. ‘ภาพ/ที่/ต่าง’ โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์
4. ‘ความรู้และการเก็บรวบรวมเอกสารในฐานะการปกครอง’ โดย เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
5. ‘เรื่องเล่าเล็กๆ ที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ในชุมชนอีสาน’ โดย ชานนท์ ไชยทองดี
6. ‘ชาวนาอีสานหลากมิติ : การเปลี่ยนแปลงภายใต้โลกาภิวัตน์’ โดย ธิติญา เหล่าอัน
7. ‘สัตว์มนุษย์’ โดย ดุจดาว วัฒนปกรณ์