พังทลายแต่ไม่พ่ายแพ้: เรื่องเล่าเพื่อการเมืองที่เป็นของเราทุกคน

จอร์จ มงเบีย (เขียน), ภาคิน นิมมานนรวงศ์ และมนภัทธ จงดีไพศาล (แปล)

Description

พังทลายแต่ไม่พ่ายแพ้: เรื่องเล่าเพื่อการเมืองที่เป็นของเราทุกคน
จอร์จ มงเบีย (เขียน), ภาคิน นิมมานนรวงศ์ และมนภัทธ จงดีไพศาล (แปล)

ภาษาไทย

2564
จัดทำโดย สำนักพิมพ์ สำนักนิสิตสามย่าน
กรุงเทพฯ, ไทย

12.5 x 17.7 ซม, 251 หน้า, ขาว/ดำ, ออฟเซ็ต, เย็บกี่ไสกาว, ปกอ่อน

เมื่อใดที่เราหลุดพ้นจากยุคสมัยแห่งความโดดเดี่ยวและแปลกแยก จากความลุ่มหลงในการแข่งขันและปัจเจกนิยมสุดโต่ง จากการบูชาภาพลักษณ์ เซเลปคนดัง อำนาจ และทรัพย์สินเงินทอง เมื่อนั้นเราจะพบว่ามีใครคนหนึ่งกำลังรอเราอยู่ คนคนนั้นคือคนที่ดีกว่าที่เราอาจจินตนาการไว้ เป็นผู้ซึ่งตัวตนที่แท้จริงถูกกดข่มเอาไว้ช้านาน คนคนนั้นอยู่ภายในตัวเราเอง อยู่ที่นั่นตลอดมา