ฟิสิกส์ไขชีวิต EXISTENTIAL PHYSICS

ซาบิเนอ ฮอสเซินเฟลเดอร์ (Sabine Hossenfelder) เขียน, บัญชา ธนบุญสมบัติ แปล

360 THB

 

Description

ภาษาไทย

2566
จัดทำโดย สำนักพิมพ์ Salt
กรุงเทพฯ, ไทย

21 x 14.3 ซม, 336 หน้า, ขาว/ดำ, ออฟเซต, ไสกาว, ปกอ่อน

เอกภพหรือพหุภพแท้จริงเกิดจากอะไร ? มนุษย์มีเจตจำนงเสรีจริงไหม ? มีตัวเราอยู่ในมัลติเวิร์สอื่นหรือไม่?

ไม่บ่อยนักที่เราจะเห็นความพยายามตอบคำถามเชิงปรัชญาใหญ่ๆ เหล่านี้จากมุมมองและหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยนักวิทยาศาสตร์ที่เคร่งครัดกับขอบเขตวิชาการของตัวเอง ขณะเดียวกันก็ติดตามการค้นพบใหม่ๆ ณ พรมแดนความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง “ฟิสิกส์ไขชีวิต” เล่มนี้ ชี้ชัดอย่างรัดกุมว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สามารถตอบคำถามใหญ่ ๆ ของชีวิตได้มากน้อยเพียงใดในปัจจุบัน และการใช้แว่นตาของวิทยาศาสตร์มองปรัชญา จะพาเราไปพบกับอะไรได้บ้าง