ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของ ฌาคส์ ร็องซีแยร์: THE POLITICAL OF jACQUES RANCIERE

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (เขียน)

140 THB

 

Out of stock

Categories: ,

Description

ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของ ฌาคส์ ร็องซีแยร์: The Political of Jacques Ranciere
ชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (เขียน)

ภาษาไทย

2563
จัดทำโดย สำนักพิมพ์ สมมติ
กรุงเทพฯ, ไทย

13.5 x 21 ซม, 144 หน้า, ขาว/ดำ, ออฟเซ็ต, เย็บกี่ไสกาว, ปกอ่อน

ฌาคส์ ร็องซีแยร์’ เป็นนักคิดที่ได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากมาร์กซ์แต่กลับปฏิเสธสังคมวิทยาแบบมาร์กซิสต์โดยสิ้นเชิง วิธีวิทยาที่ร็องซีแยร์ใช้ในการศึกษาการเมือง คือการทำให้เป็นปัญหา การตั้งคำถาม หรือการไม่เห็นด้วยกับระบบที่ดำรงอยู่ ด้วยการให้ความสนใจศึกษาสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ สิ่งที่ขาดหายไป สิ่งที่ถูกสลับที่สลับทาง สิ่งที่ไม่มีเสียง ไม่มีพื้นที่ หรือก็คือ ‘ส่วนที่ถูกนับเพื่อที่จะไม่นับรวมให้เป็นส่วน’ ของระบบนั้นเอง สำหรับร็องซีแยร์ การปลดปล่อยมวลมนุษย์ที่แท้จริง คือ การยืนยันตอกย้ำเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันของทุกคน ส่วนเป้าหมายในงานศึกษาของร็องซีแยร์ อยู่ที่การฟื้นฟูการเมืองให้กลับมาเป็นความหวังของการเปลี่ยนแปลง ไปสู่ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของทุกคน