สตรีทอาร์ตกับกราฟฟิตีในกรุงเทพฯ และ ณ โฮปเวลล์ ความหวังที่หายไป

รูพ แมนน์ (เขียน) เจม เปรื่องเวทย์ (แปล)

1,100 THB

 

Description

สตรีทอาร์ตกับกราฟฟิตีในกรุงเทพฯ และ ณ โฮปเวลล์ ความหวังที่หายไป

รูพ แมนน์ (เขียน) เจม เปรื่องเวทย์ (แปล)

ภาษาไทย

2565
จัดทำโดย สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คศ์
พิมพ์โดย ศิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์ จำกัด 

กรุงเทพฯ, ไทย

24 x 17 ซม, 256 หน้า, สี, ออฟเซ็ต, ไสกาว, ปกอ่อน

ออกแบบโดย Studio150

ค้นพบใจกลางที่ซ่อนเร้นของความเป็นประเทศไทยร่วมสมัย ผ่านรูปภาพ 140 ภาพ ตึกที่ถูกทิ้งร้าง คลอง และพื้นที่โครงการ โฮปเวลล์ที่ไม่หลงเหลืออยู่แล้ว ร่วมกับบทสัมภาษณ์ของนักเขียนกราฟฟิตีและศิลปินสตรีทอาร์ตจากกรุงเทพฯ ว่าด้วยเรื่อง ค่าของการทุจริต ผลเสียของการปกครองแบบเผด็จการ และผลกระทบของการพัฒนาต่อชาติที่กำลังหาความ สมดุลระหว่างแรงผลักดันของโลกาภิวัตน์กับการรักษา วิถีท้องถิ่นเอาไว้