หญิงชราและงานเขียนอื่นบนศิลา

โอดีต, สุดคนึง บูรณรัชดา (แปล)

700 THB

 

Categories: ,

Description

หญิงชราและงานเขียนอื่นบนศิลา
โอดีต, สุดคนึง บูรณรัชดา (แปล)

ภาษาไทย

2565
จัดทำโดย Venus Flytrap Experimental Art Residency Program, WTF Gallery (กรุงเทพฯ), PEDREIRA (ปอร์โต)
21 x 14.8 ซม. 72 หน้า, ขาว/ดำ, ดิจิทัล, สันเกลียว, ปกอ่อน

ออกแบบโดย วันวิสาข์ แสงฤทธิ์

เนื้อหาส่วนหนึ่งของหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเรื่อง “ON REVELATIONS AND MUDDY BECOMINGS” ได้รับเงินทุนจาก ReXform โดยศูนย์แสดงศิลปะ BOCA biennial และ MAAT กวีบางบทเคยตีพิมพ์ในรูปของหนังสือเล่มเล็กโดยผู้ประพันธ์ และนำมาประกอบในเล่มนี้

โอดีต (2538, ปอร์โต) เป็นศิลปินสหศาสตร์ที่สร้างศิลปะในศาสตร์ของดนตรี ทัศนศิลป์ งานเขียน การแสดงและการละคร งานของโอดีตเป็นงานเชิงอัตชีวประวัติเพราะเธอเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างเรื่องราวส่วนตัวและความเห็นทางการเมือง ในปี 2013 จบการศึกษาสาขาศิลปะการแสดงจากโรงเรียนศิลปะ สถาบันการแสดงร่วมสมัยในปอร์โต ต่อมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาทั่วไป จากมหาวิทยาลัยลิสบอน

อ่านสัมภาษณ์และฟังเพลย์ลิสต์แนะนำโดย NúÚ P3A☭3 ดีเจที่ได้ไปเล่นให้กับงานเปิดตัวหนังสือ หญิงชราและงานเขียนอื่นบนศิลา ได้ใน Newsletter April 2022 ในรูปแบบ pdf.