ห้องเช่าหมายเลข 112

อภิรดา มีเดช (บรรณาธิการ)

150 THB

 

Categories: , , ,

Description

ห้องเช่าหมายเลข 112
อภิรดา มีเดช (บรรณาธิการ)

ภาษาไทย

2561
จัดทำโดย โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฏหมายประชาชน (iLaw)
กรุงเทพฯ, ไทย

18.4 x 12.7 ซม, 168 หน้า, สี, ออฟเซต, ไสกาว, ปกอ่อน

หนังสือว่าด้วยเรื่องราวที่เล่าผ่านประสบการณ์ของผู้ที่โดนคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ หรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นกฎหมายอาญามาตรา 112

“วันหนึ่งในช่วงต้นปี 2558 ไอลอว์ตัดสินใจลองพยายามเล่า ‘เรื่องราว’ ของผู้ที่ถูกดำเนินคดีด้วยกฎหมายอาญามาตรา 112 ในมุมมองที่สังคมยังไม่ค่อยรู้จัก คือ แง่มุมชีวิต ที่ประกอบด้วยความคิด ความรู้สึก และความหวังหรือความสิ้นหวัง

ระหว่างที่ทีมงานและอาสาสมัครของไอลอว์ไปศาลเพื่อสังเกตการณ์การพิจารณาคดี บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ในเชิงกฎหมาย ข้อเขียนที่ร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อแสดงถึง ‘ความเป็นมนุษย์’ ของคนที่ไม่ค่อยจะเหลือที่ยืนในสังคม ก็ค่อยๆ ถูกส่งผ่านออกมาเท่าที่วันเวลาและสถานการณ์จะเอื้ออำนวย โดยยังไม่ต้องไปเพ่งเล็งหาคำตอบว่า พวกเขาเหล่านั้นกระทำผิดไปจากที่กฎหมายเขียนห้ามไว้หรือไม่” — ส่วนหนึ่งจาก คำนำ เขียนโดย ทีม iLaw