อาชีพเมื่อ ๒๔.๐๐.๐๑ นาฬิกา

ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ

112 THB

 

Description

อาชีพเมื่อ ๒๔.๐๐.๐๑ นาฬิกา

ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ

ภาษาไทย

2562
จัดทำโดย โรคเขตร้อนการพิมพ์ Tropical Malady Press
พิมพ์โดย Witti Studio

กรุงเทพ, ไทย

ออกแบบโดย Routine 

21 x 13.1 ซม, 20 หน้า, พิมพ์ริโซกราฟ, เย็บมุงหลังคา, ปกอ่อน

พิมพ์จำกัดจำนวน 100 เล่ม