อาชีพเมื่อ ๒๔.๐๐.๐๑ นาฬิกา

ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ

112 THB

 

Out of stock

Description

อาชีพเมื่อ ๒๔.๐๐.๐๑ นาฬิกา

ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ

ภาษาไทย

2562
จัดทำโดย โรคเขตร้อนการพิมพ์ Tropical Malady Press
พิมพ์โดย Witti Studio

กรุงเทพ, ไทย

ออกแบบโดย Routine 

21 x 13.1 ซม, 20 หน้า, พิมพ์ริโซกราฟ, เย็บมุงหลังคา, ปกอ่อน

พิมพ์จำกัดจำนวน 100 เล่ม