เมื่อฉันถูกเรียกปรับทัศนคติ

วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ (บรรณาธิการ)

200 THB

 

Categories: , ,

Description

เมื่อฉันถูกเรียกปรับทัศนคติ
วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ (บรรณาธิการ)

ไทย

2563
จัดทำโดย iLaw โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
พิมพ์โดย โรงพิมพ์ ภาพพิมพ์
กรุงเทพฯ, ไทย

ออกแบบโดย ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
ภาพประกอบโดย sukhumvit Dangerous
18.5 x 12.7 ซม, 176 หน้า, พิมพ์ 2 สี, ออฟเซต, ไสกาว, ปกอ่อน

ย้อนกลับไป 7 กว่าปีที่แล้ว หรือให้เจาะจงกว่านั้นคือในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการจัดระเบียบครั้งใหญ่ของไทย เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าทำการรัฐประหาร  มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ กฎอัยการศึกดังกล่าวได้ให้อำนาจกับทหารในการเรียกตัวประชาชนที่เข้าข่ายเป็นภัยต่อความมั่นคงมาจับกุมและคุมขังเป็นเวลา 7 วัน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ‘การปรับทัศนคติ’ โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายศาล ไม่ต้องมีข้อกล่าวหา ไม่ต้องพยานหลักฐานหรือผ่านกระบวนการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้น 

เนื้อหาภายใน “เมื่อฉันถูกเรียกปรับทัศนคติ” เล่มนี้รวบรวมเรื่องราวของผู้ที่ถูกเรียกเข้าไปสู่กระบวนการดังกล่าว คนเหล่านี้คือพลเมืองที่มีบทบาทหรือประกอบอาชีพหลากหลายต่างกัน ทั้งนักศึกษา นักเขียนการ์ตูน เกษตรกร นักกิจกรรม รัฐมนตรี ดีเจ หรือเอ็นจีโอ แม้หนังสือเล่มนี้จะไม่ได้เป็นบันทึกความทรงจำของทุกคนที่ถูกเรียกตัว แต่อย่างน้อยที่สุดมันสามารถยืนยันได้ว่ากลยุทธ์หลักๆ ที่รัฐบาลภายใต้การปกครองของทหารใช้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คือการใช้อำนาจกดดันสร้างความหวาดกลัว ประชาชนที่เดินคนละทางจึงถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ เสียงของพวกเขาถูกกดให้เงียบภายใต้อำนาจที่ได้มาอย่างไม่ชอบธรรม

เกี่ยวกับ iLaw

iLaw (ไอลอว์)  ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งทำงานกับภาคประชาสังคมและคนทั่วไปในสังคม มีเป้าหมายเพื่อไปให้ถึง หลักการประชาธิปไตย, เสรีภาพในการแสดงออก และระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การทำงานของ iLaw เน้นไปที่การสร้างฐานข้อมูลเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับการทำงานรณรงค์ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายต่างๆ โดยใช้พื้นที่ออนไลน์ในการสื่อสารเป็นหลัก ทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย 

ISBN 9786163291165