เมื่อช้างในห้องถูกเปิดเผย

ปิยบุตร แสงกนกกุล

200 THB

 

Categories: ,

Description

ภาษาไทย

2565
จัดทำโดย มูลนิธิคณะก้าวหน้า
พิมพ์โดย โรงพิมพ์ ภาพพิมพ์​
กรุงเทพฯ, ไทย

24 x 16.5 ซม, 195 หน้า,​ ขาว/ดำ, ไสกาว, ปกอ่อน

ผมตั้งชื่อหนังสือว่า “เปิดประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์” และ “เมื่อช้างในห้องถูกเปิดเผย” แม้วันนี้ “ประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กำลังถูกปิดลง” ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแสดงออกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาตธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และภายใต้การก่อ “นิติสงคราม” ปราบปรามเยาวรรุ่นอย่างต่อเนื่อง แต่ถึงกระนั้น ณ วันนี้ ก็ไม่มีใครมองไม่เห็นหรือแกล้งมองไม่เห็น “ช้างในห้อง”  ได้อีกแล้ว… เมื่อเราไม่อาจแกล้งไม่เห็น “ช้างในห้อง” ได้อีกแล้ว ก็เหลือหนทางเดียวเท่านั้น คือ “เปิดประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์” ต้องช่วยกันรณรงค์ผลักดันให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เพื่อรักษาประชาธิปไตย และรักษาสถาบันกษัตริย์ ต่อให้ประตูปิดลง เราต้องช่วยกันเปิดใหม่ เพราะหากประตูปิดตายแน่น ไม่มีการเปิดใหม่ เราอาจไม่เหลือประตู ไม่เหลือช้าง ไม่เหลือห้อง สังคมไทยไม่ควรเดินทางไปถึงจุดนั้น