เมื่ออรุณจะรุ่งฟ้า: ขบวนการนักศึกษาไทย พ.ศ. 2513-2519

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (เขียน)

250 THB

 

Out of stock

Category:

Description

เมื่ออรุณจะรุ่งฟ้า: ขบวนการนักศึกษาไทย พ.ศ. 2513-2519
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (เขียน)

ภาษาไทย

2564
จัดทำโดย อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์
กรุงเทพฯ, ไทย

14.4 x 21 ซม, 216 หน้า, ขาว/ดำ, ออฟเซ็ต, เย็บกี่ไสกาว, ปกอ่อน

เมื่ออรุณจะรุ่งฟ้า: ขบวนการนักศึกษาไทย พ.ศ. 2513-2519’ เล่มนี้ จะพาคุณย้อนเวลาไปยังประเทศไทยเมื่อ 51 ปีที่แล้ว ณ กรุงเทพ ปี 2513 ภาพการก่อตัวและพัฒนาการการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษา ตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ทั้งในเชิงโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ ฐานคิดและอุดมการณ์ ปัจจัย เงื่อนไข อีกทั้งชนวนสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของขบวนการนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นอกจากขบวนการนักศึกษาแล้ว ภายในเล่มยังเล่าถึงกระบวนการสร้างพันธมิตรระหว่างนักศึกษากับพลังทางสังคมและอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น กรรมกร ชาวนา คนจนเมือง ชนชั้นกลาง และชนชั้นนำบางกลุ่มที่ให้การสนับสนุนฝ่ายนักศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์มาตราการของรัฐที่มีต่อขบวนการนักศึกษา

ความสำเร็จและความล้มเหลวของขบวนการนักศึกษาในยุคนี้ จะเป็นทั้งแบบจำลองและเป็นบทเรียนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่คนรุ่นใหม่ สามารถนำมาศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีในการต่อสู้ที่รอบคอบมากยิ่งขึ้น