ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน: ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวัน

เซย์ หัว-หยวน และ ไท เปา-ซุน (เขียน), เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, อัครวัฒน์ ศิริพัธนโชค และโทนี ซู (แปล)

Description

ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน: ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวัน
เซย์ หัว-หยวน และ ไท เปา-ซุน (เขียน), เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, อัครวัฒน์ ศิริพัธนโชค และโทนี ซู (แปล)

ภาษาไทย

2564
จัดทำโดย สำนักพิมพ์ สำนักนิสิตสามย่าน
กรุงเทพฯ, ไทย

12.5 x 17.6 ซม, 264 หน้า, ขาว/ดำ, ออฟเซ็ต, เย็บกี่ไสกาว, ปกอ่อน

เมื่อเราอยู่ในวงสนทนาเกี่ยวกับจีนและ ไต้หวัน’ เราอาจคุ้นเคยกับบรรยากาศคุกรุ่นจากความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์เผด็จการในแผ่นดินใหญ่กับประชาธิปไตยในไต้หวัน หนังสือเล่มนี้ จะพาเราย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินแดนที่เราเรียกว่า จีน’ กับเกาะไต้หวัน มาเป็นมาอย่างไร ชาวจีนกับชาวไต้หวันเป็นพี่น้องเชื้อชาติเดียวกันจริงหรือไม่ และไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของ จีน’ จริงหรือเปล่า? อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าผู้คนบนเกาะอันงดงามกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้สร้าง ความเป็นไต้หวัน’ และ สำนึกแบบไต้หวัน’ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไร

เนื้อหาในเล่มจะตอบคำถามเกี่ยวกับความคาราคาซังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไต้หวัน-จีนให้เข้าใจง่ายที่สุด เช่น ไต้หวันเป็นประเทศหรือไม่ อำนาจอธิปไตยของไต้หวันอยู่ในมือใคร เหตุใดคนรุ่นใหม่ปัจจุบันถึงไม่นิยมเรียกดินแดนบ้านเกิดว่าสาธารณรัฐจีน’ ซึ่งเป็นชื่อทางการของไต้หวันในปัจจุบัน และพยายามออกห่างจากรัฐบาลพรรคชาตินิยมจีนในอดีต และทำไมผู้คนในไต้หวันปัจจุบันถึงมองว่า การแย่งชิงความเป็น จีนแท้’ จึงเป็นเรื่องเพ้อฝัน