ถ้อยแถลงเพื่อเรา 99% (FEMINISM FOR THE 99%)

ชินเซีย อารุซซา, ติถี ภัฏฏาจารย์, แนนซี่ เฟรเซอร์ (เขียน), อรชร ดำรงจิตติ (แปล)

270 THB

 

SKU: BS-0299 Categories: , , ,

Description

ถ้อยแถลงเพื่อเรา 99% (FEMINISM FOR THE 99%)

ชินเซีย อารุซซา, ติถี ภัฏฏาจารย์, แนนซี่ เฟรเซอร์ (เขียน), อรชร ดำรงจิตติ (แปล)

ภาษาไทย 

2564
จัดทำโดย สำนักพิมพ์ซอย 
พิมพ์โดย โรงพิมพ์ ภาพพิมพ์

กรุงเทพฯ, ไทย

18 x 13.5 ซม, 104 หน้า, ขาว/ดำ, ไสกาว, ปกอ่อน 

ขบวนการปลดแอกของเฟมินิสต์ที่ชูธงอัตลักษณ์และการแสดงออกของผู้หญิงมักติดหล่มอยู่ตรงอภิสิทธิ์ของชนชั้น รวมถึงเป็นการต่อต้านที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เท่าเทียมกันตั้งแต่แรก หนังสือ ถ้อยแถลงเพื่อเรา 99%กำลังบอกเราว่า ขบวนการเฟมินิสม์ต้องมีลักษณะต่อต้านทุนนิยม มุ่งเน้นแนวคิดเชิงสังคมนิยม และต่อต้านการเหยียดผิว ใจความหลักของ F99 จึงเป็นการขับเคลื่อนขบวนการความเท่าเทียมทางเพศที่ดับเครื่องชนปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งกดทับบรรดาผู้หญิงและคนชายขอบส่วนมาก (99%) บนโลกใบนี้ (ไม่ใช่แค่กลุ่ม ‘ผู้หญิงเก่ง’ ที่ถือการแสดงออกบนอภิสิทธิ์บางอย่าง) นี่คือแถลงการณ์ที่ชวนให้ขบคิดอย่างถึงรากว่า เมื่อเราพูดถึงขบวนการสตรีนิยมหรือเฟมินิสม์ในปัจจุบัน เรากำลังพูดถึงขบวนการเพื่อใครอยู่?

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ พอกันที ปิ(ด)ตาธิปไตย | Damned Be Patriarchy