FUTURE: ว่าด้วยเวลา ประวัติศาสตร์​กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระบบทุนนิยมดิจิทัล

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

200 THB

 

Out of stock

Category:

Description

Future: ว่าด้วยเวลา ประวัติศาสตร์​กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระบบทุนนิยมดิจิทัล
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

2565
จัดทำโดย สำนักพิมพ์ศยาม
พิมพ์โดย โรงพิมพ์ ภาพพิมพ์
กรุงเทพฯ, ไทย

14.3 x 21 ซม, 200 หน้า, ขาว/ดำ, ออฟเซ็ต, ไสกาว, ปกอ่อน

”Future: ว่าด้วยเวลา ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระบบทุนนิยมดิจิทัล” เป็นความพยายามของเก่งกิจ กิติเรียงลาภ นักวิชาการผู้มีผลงานด้านแนวคิดทางสังคมศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ ที่พยายามอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับเวลา “เวลา” ภายใต้ “สังคมในทุนนิยมดิจิทัล” ที่แนวคิดด้านเวลาได้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนหน้าไม่ว่า “เวลา” นั้นจะเป็นเรื่องของ “อนาคต” และเรื่องของ “อดีต”