INTRODUCTION TO NO.112

ธีรภัรทร์ เจนใจ (บรรณาธิการ)

200 THB

 

Categories: , ,

Description

Introduction to No.112

ธีรภัรทร์ เจนใจ (บรรณาธิการ)

ไทย

2564
จัดทำโดย iLaw โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน 

กรุงเทพฯ, ไทย

ออกแบบโดย NJORVKS

18.3 x 12.6 ซม, 176 หน้า, สี, ออฟเซต, ไสกาว, ปกอ่อน 

กฏหมายอาญา มาตรา 112 ที่บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี” มีปัญหาตรงจุดไหนบ้างที่ทำให้มวลชนจำนวนมากออกมาเรียกร้องให้เกิดการแแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายนี้ ?

ทีมงานของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือที่รู้จักกันในชื่อ iLaw ได้นำข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกรณีตัวอย่าง สถิติ และบทสัมภาษณ์ที่จัดเก็บมาตลอดระยะเวลา 10 ปีมาเรียบเรียงผ่านชุดคำถามพื้นฐานที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจที่มาที่ไปของกฎหมายนี้ได้ดียิ่งขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่มาตราดังกล่าวมีมานานแค่ไหน มีการตีความ กำหนดขอบเขตของผู้กระทำผิดอย่างไร บทลงโทษและสิทธิในการต่อสู้คดีสามารถทำได้มากน้อยแค่น้อย ไปจนถึงแนวทางในการแก้ไขหรือหาความเป็นไปได้ที่จัดการให้มาตราดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่ใช่ข้อบัญญัติทางกฎหมายที่ถูกนำมาใช้เป็นบทลงโทษ ลดเสียงปิดปากของคนที่อยากจะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

หนังสือ INTRODUCTION TO NO.112 เปิดตัวครั้งแรกในกิจกรรม “ยืนหยุดขัง” จัดขึ้นโดยกลุ่มพลเมืองโต้กลับ โดยเป็นการยืนเวลา 1 ชั่วโมง 12 นาทีเพื่อเรียกร้องให้ #ปล่อยเพื่อนเรา นักกิจกรรมที่ไม่ได้รับการประกันตัวซึ่งในตอนนี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่โดนตั้งข้อหามาตรา 112 อย่างเดียวเท่านั้น แต่ขยายไปถึงกฎหมาข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม 

เกี่ยวกับ iLaw

iLaw (ไอลอว์)  ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งทำงานกับภาคประชาสังคมและคนทั่วไปในสังคม มีเป้าหมายเพื่อไปให้ถึง หลักการประชาธิปไตย, เสรีภาพในการแสดงออก และระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การทำงานของ iLaw เน้นไปที่การสร้างฐานข้อมูลเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับการทำงานรณรงค์ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายต่างๆ โดยใช้พื้นที่ออนไลน์ในการสื่อสารเป็นหลัก ทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย 

ISBN 9786169383208