สู้ไปกราบใคร: ยืนหยัดขัดขืนในยุคแห่งพิษภัย

คาร์ลา เบิร์กแมน (carla bergman) นิค มอนท์โกเมอรี (Nick Montgomery) เขียน, กฤตธี ตัณฑสิทธิ์ วิรุฬห์วรรณ์ วิคตอเรีย พิทักษ์ทอง แปล

380 THB

 

Out of stock

Category:

Description

ภาษาไทย

2566
จัดทำโดย น้ำขึ้นคอลเลกทีฟ
พิมพ์โดย โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ (กรุงเทพฯ, ไทย)

21 x 11 ซม, 64 หน้า, ขาว/ดำ, ออฟเซต, เย็บกี่ไสกาว, ปกอ่อน
พิมพ์ครั้งแรก 200 เล่ม

ออกแบบโดย ลิตา ชาลาอาดิศัย

หนังสือเล่มนี้คือความพยายามที่จะขับเน้นบทสนทนาเงียบๆ ที่ดำเนินมานานแล้ว ว่าด้วยข้อข้องเกี่ยวระหว่างการขัดยืนและความงอกงามว่าด้วยวิธีที่เราวางตัวต่อกันและกันในขบวนการแรดิคัลทุกวันนี้ และว่าด้วยส่ิงกีดขวางที่เราต้องข้ามให้ได้ ก่อนจะไปถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับส่วนรวม