PUCK13

PUCK (ไตรภัค สุภวัฒนา)

2,400 THB

 

Description

Puck13

PUCK (ไตรภัค สุภวัฒนา)

2564
จัดทำโดย Charcoal Press
พิมพ์โดย The Archivist 

กรุงเทพฯ, ไทย

22 x 17 ซม, 32 หน้า, พิมพ์สกรีน 2 สี บนกระดาษ Curious Metallic Super Gold 250 แกรม (ปก), พิมพ์สกรีน 3 เลเยอร์ บนกระดาษ Papermilk 250 แกรม (เนื้อใน), เย็บกี่ไสกาวสันเปลือย, ปกอ่อน

พิมพ์จำกัดจำนวน 100 อิดิชั่น

เซ็นกำกับพร้อมลำดับตัวเลข