RELATED STOREYS บ้าน ชั้น เธอ เรื่องเล่าในพำนัก

วีรพร นิติประภา, ธเนศ วงศ์ยานนาวา, วิภาส ศรีทอง, อุทิศ เหมะมูล, จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, จิรัฎฐ์ ประเสริฐทรัพย์, พวงสร้อย อักษรสว่าง, ปอ เปรมสำราญ,​ อินทรชัย พาณิชกุล, นัฐวุฒิ พูนพิริยะ, ศิลปี กอบกิจวัฒนา, กิตติพล สรัคคานนท์

450 THB

 

Categories: ,

Description

ภาษาไทย

2567
จัดพิมพ์โดย Secret Window Press
พิมพ์โดย โรงพิมพ์ภาพพิมพ์
กรุงเทพฯ, ไทย

21 x 14.3 ซม, 272 หน้า, ขาว/ดำ, ออฟเซต, ไสกาว, ปกอ่อน

ออกแบบโดย B&B Studio

Related Storeys คือหนังสือรวมงานเขียนขนาดสั้นจำนวน 12 ชิ้นที่ว่าด้วยเรื่องของ ‘บ้าน’ ตั้งต้นจากการชักชวนคนหลายทิศทางทั้งที่เป็นนักเขียนเป็นอาชีพ นักเขียนเมื่อจำเป็น นักวิชาการ ผู้กำกับ เข้ามาพำนักที่บ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ บทสะท้อนความเป็น ‘บ้าน’ ของแต่ละคนร้อยเอาความทรงจำแต่ละช่วงเวลาในชีวิตออกมาเล่าประกอบเข้ากับสถานการณ์ความเป็นจริงบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคม ความเป็นครอบครัว ความสันพันธ์ การทำงาน อุดมการณ์ และความฝัน