TOP PICKS! JUNE 2023

 

Category:

Description

TOP PICKS!

แนะนำสิ่งพิมพ์คัดสรรจาก BOOKSHOP LIBRARY จำนวน 4 เล่ม ประจำเดือนมิถุนายน ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์” ในฐานะสิ่งที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของมิติที่แวดล้อมชีวิตของมนุษย์ ทั้งเศรษฐกิจ ความยั่งยืน การขยายตัวของเมือง ภูมิทัศน์สื่อ พฤติกรรม โดยในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมา ทางฝั่งศิลปินและนักสร้างสรรค์เองก็ได้ปรับใช้แนวคิดของวิทยาศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำความเข้าใจเส้นแบ่งตั้งแต่โครงสร้างทางสังคมไปจนถึงชีวิตพ้นมนุษย์

Sexus Animalis: There is Nothing Unnatural in Nature เขียนโดย เอมมานูเอ็ล พอยดาแบท (Emmanuelle Pouydebat) แปลโดย เอริก บัตเลอร์ (Erik Butler)

หนังสือภาพประกอบเกี่ยวกับความเป็นเพศที่หลากหลายอันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์ ตั้งแต่ช้าง ลิงโบโนโบ ผีเสื้อ และตัวเรือด หนังสือ Sexus Animalis บอกเล่าทุกสิ่งที่เราไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าเรา (อาจจะ) อยากรู้เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ อวัยวะเพศ และพฤติกรรมทางเพศของสัตว์ ตั้งแต่ช้างไปจนถึงแมลงวันผลไม้ นักเขียนอย่างเอมมานูเอ็ลที่เป็นนักวิจัยประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ถ่ายทอดข้อเขียนเกี่ยวกับมิติเรื่องเพศในอาณาจักรของสัตว์ที่หลากหลาย เราพบพฤติกรรมรักต่างเพศ เลสเบี้ยน เกย์ และไบเซ็กชวล เช่นเดียวกับการมีคู่เพียงหนึ่งเดียวหรือความสัมพันธ์แบบมีหลายคู่ เล่าไปจนถึงเรื่องราวของการมีเพศสัมพันธ์ของสัตว์หลายรูปแบบ

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ในราคา 1,020 บาท สั่งซื้อได้ที่ https://bookshoplibrary.com/…/sexus-animalis-there-is…/

Science Fiction บรรณาธิการโดย แดน ไบร์น-สมิท (Dan Byrne-Smith)

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ศิลปินและนักเขียนนำนิยายวิทยาศาสตร์ (ไซไฟ) มาเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองสำหรับค้นหาชิ้นส่วนของความจริงที่เกิดขึ้นจากอดีตหรืออนาคตมากขึ้น บทบาทที่สำคัญมากขึ้นของนิยายไซไฟภายใต้การเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางปฏิบัติของศิลปะร่วมสมัย สะท้อนให้เห็นว่ามีความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสาขาของเรื่องเล่าที่ขยายกิ่งก้านข้ามศาสตร์ไปไกลมากขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงข้อเขียนแรกๆ ที่มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างนิยายวิทยาศาสตร์และศิลปะร่วมสมัย โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจตั้งแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ถูกเร่งอย่างหนักไปจนถึงการขยายตัวของเมืองทั่วโลก ภายในเล่มนำเสนอแนวคิด 4 รูปแบบคือ “ความบาดหมาง” “อนาคต” “ลัทธิหลังมนุษยนิยม” และ “นิเวศวิทยา” รวบรวมตัวอย่างอิทธิพลของนิยายวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมล่าสุด

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ในราคา 1,090 บาท สั่งซื้อได้ที่ https://bookshoplibrary.com/product/science-fiction/

มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์​ บรรณาธิการโดย ยุกติ มุกดาวิจิตร, ชัชชล อัจนากิตติ

หนังสือเล่มนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาซน) ได้สนับสนุนนักมานุษยวิทยาที่สนใจ “ความเป็นมนุษย์” ในโลกที่มีมากกว่ามนุษย์ ให้มาร่วมกันเขียนบทความที่ว่าด้วยรากฐานของมานุษยวิทยา ทั้งคำถามเกี่ยวกับ “ความจริง” และ “ความเป็นมนุษย์” จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนและตรวจสอบความรู้ทางมานุษยวิทยากันใหม่ในห้วงเวลาที่ความจริงและความเป็นมนุษย์กำลังถูกถอดรื้อ ประกอบไปด้วยบทความที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ‘วิธีวิทยาใน STS’ อธิบายการเกิดขึ้นของการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาการที่เชื่อมโยงกับการศึกษาด้านมานุษยวิทยา ‘หลากหลายสายพันธุ์นิพนธ์: วิธีวิทยาเกี่ยวกับโลกหลากสายพันธุ์’ ว่าด้วยวิธีวิทยาแบบหลากสายพันธุ์นิพนธ์ (multispecies ethnography) ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จำกัดและยึดกรอบอยู่กับมนุษย์อีกต่อไป ‘แนววิธีเชิงวัถตุ : จากวัตถุวัฒนธรรมศึกษาสู่วัตถุสภาวะ’ สนใจการทำความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมผ่านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับข้าวของซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการศึกษาทางสังคมศาสตร์ที่เปลี่ยนสู่ภววิทยา (ontologitcal turn)

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ในราคา 350 บาท สั่งซื้อได้ที่ https://bookshoplibrary.com/product/มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์/

เชื้อโรค ร่างกายและรัฐเวชกรรม: ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย โดย ทวีศักดิ์ เผือกสม

หนังสือเล่มนี้มุ่งแสดงให้เห็นถึงการก่อตัวของระบบความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย ตลอดจนกระบวนการที่การแพทย์สมัยใหม่ของตะวันตกกลายเป็นเครื่องมือของอำนาจรัฐไทยทั้งในแง่ความคิด โครงสร้าง สถาบัน และนโยบาย ต้องการแสดงให้เห็นว่าเชื้อโรคสร้างชาติขึ้นมาได้อย่างไร และการควบคุมเชื้อโรคกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยให้แก่พลเมืองของชาติได้อย่างไร ในด้านหนึ่งความคิดเรื่องเชื้อโรคได้กลายเป็นรากฐานทางความคิดสำคัญให้กับรัฐในการดิ้นรนต่อสู้กับ “ศัตรูที่มองไม่เห็น” และในอีกด้านหนึ่งก็ได้กลายเป็นเหตุผลในการสร้างความชอบธรรมในการเข้าไปควบคุมดูแลร่างกายของพลเมือง ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้สร้างพลเมืองที่มีสุขภาพพลามัยที่เข้มแข็ง ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล และมีอรรถประโยชน์สูงสุดในทางการผลิต โดยมีโรงพยาบาลเป็นกลไกทางความรู้และทางอุดมการณ์สำคัญที่ทำให้ ความคิด เรื่องการจัดการกับร่างกายของพลเมืองมีความเป็นไปได้

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ในราคา 420 บาท สั่งซื้อได้ที่ https://bookshoplibrary.com/product/เชื้อโรค-ร่างกายและรัฐเ/