YOU ARE AROUND

Kornkrit Jianpinidnan 

500 THB

 

Out of stock

Description

You are Around 

Kornkrit Jianpinidnan 

2009
Published by VER Gallery 

Bangkok, Thailand 

37.8 x 28 cm, 64 pages, 144 images, b/w, offset, softcover 

Selected images from 2007 – 2009

Kornkrit Jianpinidnan (b. 1975, Chiang Rai, Thailand, lives and works in Bangkok, Thailand) is interested in fine art photography and fashion photography. His artistic production is achieved into a visual journal and a documentation of the people and location that he has contact with. Since 2006, Kornkrit has published photography projects, RIM is his latest publication with BANGKOK CITYCITY GALLERY, after Poem 8, In LoveIn Babylon in 2017.

 

You are Around 

กรกฤช เจียรพินิจนันท์ 

2552
จัดทำโดย VER Gallery 

กรุงเทพฯ, ไทย

37.8 x 28 ซม, 64 หน้า, 144 ภาพ, ขาว/ดำ, ออฟเซต, ปกอ่อน

ภาพที่คัดเลือกมาในช่วงเวลาระหว่างปี 2550 –  2552

กรกฤช เจียรพินิจนันท์ (เกิด 2518, เชียงราย, ประเทศไทย, อาศัยและทำงานในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย) สนใจศิลปะภาพถ่ายและภาพถ่ายแฟชั่น การผลิตผลงานทางศิลปะของเขาสร้างขึ้นจากการออกสำรวจ และบันทึกภาพของผู้คน และสถานที่ที่เขามีปฏิสัมพันธ์ด้วย กรกฤชตีพิมพ์ผลงานออกมาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์มาตั้งแต่ปี 2549 RIM เป็นสิ่งพิมพ์เล่มล่าสุดที่เขาทำร่วมกับบางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่ หลังจากที่ได้ตีพิมพ์ Poem 8, In LoveIn Babylon ไปในปี 2560